Hageanlegg AS ble startet den 5. februar 1964 av Mikal Illøkken, Kåre Berntsen og Jarle Krognes.

Firmaet kjøpte da ut firmaet til Kåre Berntsen med utstyr og ordrereserver. Han startet sin virksomhet i 1957. Første driftsår 1964 var bruttoomsetningen på kr. 328.000I det 30. driftsår var omsetningen 10,6 mill. I 40. driftsår var omsetningen 22,9 mill. I fjor var omsetningen 39,7 mill. Slik at totalt sett kan man si at det jevnt har vært oppgangstid!


Organisert bedrift

Bedriften er en av få anleggsgartnerfirma i Norge organisert med tariffavtale gjennom Fellesforbundet. Dette skaper ordnede forhold og trygghet både for våre ansatte og kunder. Vi er medlem av Norske Anleggsgartnere -NAML, Startbank, BNL, NHO og Håndtverkerforeningen i Trondheim. Vi ble kåret til Gasellebedrift i 2007. Hageanlegg as har siden mesterbrevordningen tredde i kraft vært en mesterbedrift. Bedriften er også sentralt godkjent for ansvarsrett.

I dag er det lik eierfordeling mellom daglig leder Jon Ivar Olaussen,  og faglig leder Olav Berntsen.


Enklere før

I bedriftens tidlige år var utomhusarbeidet enklere. Da kunne det være plenarbeid, kantstein, blomsterkasser, lekeapparat (gjerne egenprodusert), tørkestativ, trapper, planting med mer. Slikt arbeid ble utført i stor skala på store borettslag som vi utførte arbeid på i slutten av 60-årene og hele 70-årene. Bedriften var kanskje mest innovativ på 70-80-tallet. Da hadde vi egenproduksjon på heller, trappeelement, lekestativ, benker, avreiingsutstyr, kantsteinsklyper og trebeskyttere. Etter hvert oppsto det bedrifter som spesialiserte seg på slik produksjon slik at vi ikke lenger ble konkurransedyktig. Men det er ingen tvil om at vi med enkelte produktløsninger var pionèrer.


Morsomme oppdrag

I dag merker vi at utomhusarbeidet har blitt mye mer avansert. Nytt utstyr gjør at produksjonen går raskere og mer nøyaktig. I tillegg er det mye design som vi kan komme borti å montere. Nye steinprodukt og andre produkter i vårt arbeid slik som lys og vann, som er den siste trenden for tiden gjør at arbeidet blir mer variert, utfordrende og morsomt.


Har satt spor

Vi har satt spor etter oss i Trondheim by gjennom 45 år nå. I tillegg har vi vært så langt nord som Bodø, og så langt sør som Sunndalsøra. Det er spesielt gjevt å utføre arbeid på Trondheims kjente eiendommer. Av dette kan nevnes Kongensgata, Vestfrontplassen (begge byggetrinn 1996 og 2006), Sverresborg Museum, Nidarøhallen (Trondheim Spektrum, begge byggetrinn 1988 og 2000), Soluret i 1987, Trondheim folkebibliotek, Lerkendal stadion i 1994, Pirsenteret (begge byggetrinn 1997 og 2003), Statoil på Rotvoll i 1993, Byåsen barneskole og mange store borettslag.


Spennende tid

Vi går inn i en svært spennende tid. Ikke bare på grunn av finanskrise og nedgangstid. Det er også mye positivt som skjer med bedriften og ellers i samfunnet. Vår bransjeorganisasjon Norske Anleggsgartnere – NAML – opplever nå nærmest en renessanse. Av mesterbedrifter åpnes det opp for et større og bredere samarbeid med alle anleggsgartnere, hvor samtidig anleggsgartnerskoler, kommuner og andre aktører av «det grønne uterom» er deltakere. Dette tror vi at samfunnet etter hvert vil legge mer og mer merke til.