Før utgraving av tomta bør planleggingen av både hus og hage sees i sammenheng. I det lange løp er det mye penger å spare på å ta denne jobben mens man planlegger husets helhetlige utseende, framfor kostbare flyttinger av jordmasse i ettertid. Derfor er det viktig å huske å ta med et hagebudsjett i prosessen.

Vi mener at det er viktig å starte med en innramming av hagen, slik at hageområdet blir avgrenset. Når man har dette som utgangspunkt vil det bli enklere å planlegge utearealet.

Både TV og media generelt, har satt et sterkere fokus på hage. Det har blitt en trend å gjøre det fint i hagen. Med et godt opparbeidet uteareal kan man nyte sommeren i sin egen hage, i tillegg til at man har verdier som vokser i takt med plantene.