05112008109_rev_1_610x813

Alt henger sammen

«Trær starter sine liv som frø og gjennomgår en rekke utviklingsstadier under deres livstid. For å kunne vokse og bli eldre med god helse kreves først og fremst en bra start i livet. Dersom treet klarer de første årene må det forsatt pleies. Ofte må trær få støtte fra mennesker som bryr seg. Innimellom må vi fatte beslutninger som plasserer trær i omgivelser utenfor naturens vilkår.

Trær må representeres av fagfolk og beslutningstakere som beskytter deres tilværelse og som planter nye frø, idéer og praktiske løsninger. Dette er nødvendig slik at trærne er i stand til å trives i et til tider ugjestmildt urbant miljø.

Alt henger sammen. Når det handler om velferden til trær i et urbant miljø blir detaljene viktige, helt fra dagen de plantes til den tiden de må pleies som fantastiske overlevere – skikkelige veteraner som fortjener å behandles med respekt. Vi må agere riktig og vite at alle våre valg utgjør en forskjell. Hvordan vi handler som trærnes beslutningstakere og representanter gir et varig inntrykk.»

Oversatt fra Svenska Trädforeningen, 2011

Hvorfor er trepleie viktig?

Riktig utført, regelmessig pleie fører til attraktive og sikre trær og busker som lever lenge. De er en investering som stiger i verdi. Sunne trær bidrar blant mye annet til økt trivsel, attraktive bomiljøer, bedre luftkvalitet og redusert støy.

Ustelte eller dårlig beskjærte trær er spesielt utsatte for sykdommer og strukturelle svakheter. Når dette kombineres med påvirkning fra vær, vind eller andre faktorer stilles menneskers liv i fare. Fallende greiner eller veltende trær kan forårsake betydelige ødeleggelser og medføre store kostnader. Treets eier er ansvarlig for dets sikkerhet overfor allmennheten, og kan pålegges erstatningsansvar for eventuelle skader.

Profesjonell kompetanse

Pleie eller felling av trær kan være krevende og risikofylt, og krever forståelse for treets egenskaper, vekstvilkår og utvikling. Arbeidet bør utføres av en aktør med dokumenterte kunnskaper og godkjent utstyr. Hageanlegg AS tar dette ansvaret seriøst. Vi innehar full ansvars- og ulykkesforsikring, og oppfyller til enhver tid de gjeldende HMS-reglene for arbeid i høyden.

Hageanlegg AS tilbyr et komplett utvalg av tjenester innen trepleie. Vi tar på oss oppdrag innen:

  • Beskjæring
  • Kronesikring
  • Kronereduksjon
  • Seksjonsfelling
  • Rotbeskjæring og flytting
  • Stubbfresing og flishugging
  • Planting
  • Utarbeidelse av plante- og skjøtselsplaner
  • Konsulenttjenester innen takstering, risikovurdering og forvaltning
03122008138_1_290x217
Linjerydding på Kvål vinteren 2008-2009
Estenstadv_127_290x217
Felling av furu (Pinus sylvestris) Trondheim 2008

 

Linjerydding

Hageanlegg AS er Sellihca-kvalifisert leverandør av linjeryddingstjenester til kraftindustrien. Vi har over 13 års erfaring med prosjektering, opplæring, utførelse og grunneierkontakt. Vi jobber etter AUS- og REN-normer og kan stille med 15 sikkerhetsklarerte medarbeidere for både høyspent og lavspent nett. Vår største kunde er TrønderEnergi, og vi utfører oppdrag over hele Midt-Norge, året rundt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller en uforpliktende prat om vårt tilbud innen trepleie og linjerydding ta kontakt med Olav Berntsen på tlf. 958 66 088, eller på e-post til olav@hageanleggas.no.

Partner

schliesing_logo_7

Vi er norsk forhandler av Schliesing flishuggere.

 

Andre samarbeid og medlemskap

bjornrud arnestad logo_2_360x64ISA-Logo_1_87x138NTF-logo_1_88x138Stihl_logo_37133754_std_3_280x138