Med over 50 års erfaring

Vi er medlem av Norske Anleggsgartnere

Et anleggsgartnerfirma med ansvar

ikon av et tre

Bedriften er en av få anleggsgartnerfirma i Norge organisert med tariffavtale gjennom Fellesforbundet. Dette skaper ordnede forhold og trygghet både for våre ansatte og kunder. Vi er medlem av Norske Anleggsgartnere NAML, Startbank, BNL, NHO og Håndverkerforeningen i Trondheim. Vi ble kåret til Gasellebedrift i 2007. Hageanlegg AS har siden mesterbrevordningen trådte i kraft vært en mesterbedrift. Bedriften er også sentralt godkjent for ansvarsrett.

Vi er medlem av:

Våre godkjenninger:

Miljøraport oversendes på forspørsel.

Ledige stillinger:

Det er for tiden ingen ledige stillinger