Mester på fremtidens uteareal

Midt-Norges eldste anleggsgartnerbedrift med over 50 års erfaring

Våre tjenester

ikon av et tre

Vi utfører alle typer belegnings- og kantsteinsarbeid med naturstein, betong eller skifer.

Mur og betong

Forskalingsmur- og støpingsoppdrag

Grunn- og terrengarbeid

Oppretting, planering og drenering

Trepleie

Komplett trepleie

Grøntanlegg

Bygging av anlegg, planting og plenlegging

Vaktmestertjenester

Komplette drifts- og vedlikeholdstjenester

Snørydding

For både private og offentlige oppdragsgivere